Organizacja pogrzebu w Sochaczewie

Śmierć najbliższych osób jest niesamowicie przykrym momentem dla każdego z nas. Niestety, śmierć stanowi naturalną kolej rzeczy i w żaden sposób nie da się jej uniknąć. Nie zawsze też jesteśmy gotowi na ostateczne pożegnanie się z osobą, która odchodzi nagle i niespodziewanie. Nie tylko bowiem choroby zbierają śmiertelne żniwo. Zdarzają się wypadki i sytuacje losowe, które sprawiają, że z dnia na dzień musimy nauczyć się żyć w zupełnie nowej rzeczywistości, bez bliskiej nam osoby. Bez względu jednak na to, w takich okolicznościach tracimy krewnego czy przyjaciela, naszym obowiązkiem, zarówno prawnym, jak i moralnym, jest organizacja godnego pochówku.

Żaden zakład pogrzebowy nie może przystąpić do przygotowywania uroczystości pogrzebowych bez dopełnienia wszelkich formalności. Rodzina osób, które zmarły w szpitalu otrzymuje od lekarza akt zgonu, który upoważnia zakład pogrzebowy do podjęcia dalszych procedur. Inaczej jest w przypadku, gdy osoba umiera w domu. W takiej sytuacji konieczne jest zawiadomienie o zdarzeniu zarówno najbliższej placówki medycznej, która wysyła na miejsce lekarza w celu stwierdzenia zgonu, jak i policji w celu wykluczenia udziału osób trzecich. Jest to rutynowa procedura, bez której usługi pogrzebowe nie są dostępne.

Kolejnym krokiem jest udanie się do zakładu pogrzebowego w celu omówienia charakteru pogrzebu oraz ustalenia terminu uroczystości. W Sochaczewie funkcjonuje zakład pogrzebowy, który zajmuje się organizacją pogrzebów zarówno religijnych, jak i świeckich. Usługi pogrzebowe zakładu Haron obejmują także przeprowadzenie procedury kremacji oraz transport zwłok, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Więcej informacji o usługach zakładu Haron, można uzyskać wchodzą na stronę internetową zakładu: https://haron-rembiejewscy.pl/.

Jeśli to na naszych barkach spoczywa ciężar załatwiania formalności związanych z pogrzebem bliskiej osoby, trzeba pamiętać o jednej, niezwykle ważnej rzeczy — jeśli za życia zmarłego spieraliśmy się z nim w kwestiach światopoglądowych, należy pamiętać, o tym, że w obliczu jego śmierci nasze poglądy nie mają żadnego znaczenia. Uszanowanie ostatniej woli zmarłego jest najwyższym wyrazem szacunki i wdzięczności za dobro, którym nas obdarował.

Dodaj komentarz