Organizacja pogrzebu krok po kroku

Organizacja pogrzeby wymaga dużego doświadczenia oraz znajomości litery prawa. Osoby niezwiązane z branżą pogrzebową oraz będące w żałobie, mogą nie znaleźć w sobie siły, aby zająć się kompleksową organizacją pogrzebu. W takiej sytuacji wszystkie obowiązki przejmuje kompetentny zakład pogrzebowy. 

Pierwszy krok

W zależności od tego czy do zgonu doszło w domu, czy w szpitalu te pierwsze działania mogą się od siebie różnić. 

W przypadku śmierci w domu należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi godzinę śmierci oraz wystawi kartę zgonu. Jeśli do śmierci doszło w godzinach, kiedy placówka lecznicza jest zamknięta (weekend, święta, godziny nocne), należy wezwać pogotowie ratunkowe. W każdym z tych przypadków wystawia się kartę zgonu. 

Jeśli do śmierci doszło w szpitalu, lekarz dyżurujący wystawia kartę zgonu, a następnie zawiadamia o tym rodzinę. 

Wezwanie zakładu pogrzebowego 

Kiedy mamy kartę zgonu można wezwać wybrany zakład pogrzebowy, który przetransportuje Zmarłego do chłodni. Ważne, aby pamiętać, że zakład eksportujący ciało, nie musi być zakładem odpowiedzialnym za organizację pogrzebu. Taką decyzję można podjąć później. 

Wydanie aktu zgonu

Pracownicy zakładu pogrzebowego przewożą ciało do chłodni, a najbliższa rodzina w tym czasie udaje się do USC, gdzie urzędnik na podstawie karty zgonu wydaje akt zgonu. Dopiero z tym drugim dokumentem mogą zostać podjęte działania przygotowujące ceremonię ostatniego pożegnania. 

Wybór zakładu pogrzebowego

Po wybraniu odpowiedniego zakładu pogrzebowego należy udać się do biura lub skorzystać z usługi mobilnego biura. Po spotkaniu z pracownikami należy ustalić wszystkie szczegóły pogrzebu. W tym: 

  • Określenie czy pogrzeb ma odbyć się z duchownym, czy mistrzem ceremonii, 
  • czy pogrzeb ma być urnowy, czy tradycyjny, 
  • wybranie odpowiedniej muzyki,
  • wybranie urny i trumny, 
  • przekazanie wszelkich informacji i dokumentacji (akt zgonu, karta zgonu, legitymację ZUS emeryt/rencista, NIP zmarłego i jego współmałżonka, zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia – jeśli zmarły był osobą pracującą, oraz zaświadczenie z parafii). 

Każdy z tych dokumentów dostarczony jest w zależności od sytuacji. Jeśli pogrzeb ma być świecki, bez udziału duchownego zaświadczenie z parafii będzie niepotrzebne. Wszystkie dokumenty dotyczące ZUS lub pracy niezbędne są do ubiegania się o zwrot zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tysięcy złotych. 

Ponadto do zakładu pogrzebowego powinno przynieść się ubrania, w których Zmarły ma zostać pochowany. 

Tak naprawdę to wszystko, co należy zrobić. Już przy pierwszej rozmowie pracownicy zakładu pogrzebowego Irys w Sosnowcu przejmą na siebie wszelkie formalności, takie jak prace cmentarne, wykopanie grobu, przygotowanie ciała do pogrzebu i wiele więcej. Wszystko to, wykonują po ustaleniu szczegółów z rodziną Zmarłego, aby wszystko mogło odbyć się zgodnie z ich oczekiwaniami. 

Dodaj komentarz