Jak złożyć zamówienie na organizację pogrzebu?

Gdy Bliscy odchodzą na drugą stronę, rodziny zobowiązane są godnie ich pożegnać. Pogrzeby we wszystkich kulturach świata mają charakter uroczysty – ten ostatni ziemski spektakl jest hołdem dla Zmarłego, dowodem miłości i przywiązania do Niego. Aby tak się stało, rodzina poszukuje solidnego zakładu pogrzebowego, który sprosta jej oczekiwaniom i wymaganiom.

Które usługi pogrzebowe są niezbędne?

W przygotowaniu pochówku są elementy konieczne oraz dodatkowe. Te ostanie dotyczą głównie przebiegu – scenariusza ceremonii pogrzebowej.

Najważniejsze są pierwsze godziny po zgonie. Rzecz zasadnicza, to eksportacja ciała z miejsca zgonu. Aby sprawnie i szybko jej dokonać wystarczy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym, który z dowolnego miejsca przewiezie ciało Zmarłego do przechowalni.

Kolejne czynności związane są z procedurami urzędowymi – aby dokonać pochówku niezbędne jest posiadanie aktu zgonu USC. Nie jest to dokument tożsamy z lekarskim aktem zgonu – ten tylko potwierdza zgon i podaje jego czas oraz przyczynę. Akt urzędowy załatwia się w siedzibie USC po okazaniu dokumentów od lekarza.

Ważnym urzędem jest siedziba ubezpieczyciela społecznego – tu załatwia się zasiłek pogrzebowy. Może to być ZUS, KRUS, albo biura ubezpieczeń emerytalnych wojska, policji czy innych służb. W imieniu rodziny zasiłek pogrzebowy może załatwić zakład pogrzebowy. Wiele zakładów oferuje kredytowanie pogrzebów do czasu wypłaty zasiłku oraz realizację zamówienia usług w cenach mieszczących się w granicach zasiłku.

Jeśli Zmarły lub jego rodzina są posiadaczami polis towarzystw ubezpieczeniowych, to w ramach współpracy z zakładem pogrzebowym również uzyskanie odszkodowania można scedować na pracowników zakładu.

Usługi pogrzebowe – przygotowanie ciała i grobu

To kolejna ważna grupa usług – usługi pogrzebowe związane z przygotowaniem miejsca pochówku oraz ciała. Sposób przygotowania ciała uzależniony jest głównie od rodzaju pogrzebu – tradycyjny wymaga innych zabiegów i innych akcesoriów od pochówku poprzedzonego kremacją.

Usługi pogrzebowe obejmują swym zakresem również przygotowanie miejsca spoczynku – grobu ziemnego lub murowanego albo kolumbarium. Wszelkie formalności związane z wybraniem, wykupem miejsca i przygotowaniem grobu oraz ustaleniem daty o godziny pogrzebu zakład pogrzebowy wykonuje w porozumieniu z rodziną, zarządcą cmentarza oraz parafią, jeśli pogrzeb ma charakter wyznaniowy.

W zakładach pogrzebowych można zakupić odzież i wszelkie akcesoria niezbędne do pochówku: trumny, urny, krzyże, tabliczki a także zamówić wiązanki, wieńce i nekrologi.

Ceremonia pogrzebowa

Jej charakter i przebieg mogą znacznie się różnić – to bardzo indywidualna, osobista część pochówku. Zakład pogrzebowy wykonujący zlecenie organizuje transport ciała, przewóz żałobników oraz księdza, oprawę muzyczną, fotograficzną czy filmową, konsolację.